TEAMBUILDING 2023

Menu
icon icon

    Trong bối cảnh kinh tế 2023 còn nhiều khó khăn thách thức  BLĐ Hoàng Châu Group vẫn quan tâm tổ chức hoạt động Teambuilding 2023 nhằm gắn kết các CB.CNV một lòng đoàn kết vượt qua giông bão....

    Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật về hoạt động này:

    1
    icon_zalod
    images