AN GIA RIVERSIDE

Menu
icon icon
  Địa chỉ :  KDC La Casa, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 
  Chủ đầu tư :  Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia 
  Quy mô :  01 hầm, 25 tầng lầu
  Gói thầu :  Thiết kế & Thi công
  Giá trị hợp đồng :  285 tỷ đồng

  1
  icon_zalod
  images